FÖRENINGAR

Mitt arbete inom föreningar
Sverige har en fantastisk förenings liv. Den svenska föreningskulturen grundar sig på demokrati och där lar man sig att bli hörd eller också röstar man på likasinnade som vill med förändra eller bidra något. För människor som kommer från andra kulturer tar deltid att vänja sig vid denna kultur.
Att de nyanlända invandrarna har svårt att komma in i samhället är inte något nytt, men för att underlätta denna problematik, spelar föreningar en väldigt viktig roll för de nyanlända i Sverige.
Omid Mahmoudi har i ett tidigt skede försökt hitta förening som tar de nyanländas problematik i agenda och göra någonting för dem men dessvärre fanns ett fåtal och de fungerade heller inte i praktiken.
Då tog Omid Mahmoudi initiativet och samlade några vänner och startade en förening för ensamkommande ungdomar som fick namnet ” Ensamkommandes förbund” och som idag har växt till 15 lokala föreningar i hela Sverige. Inte nog med det, han startade också en förening enbart för kvinnor som har det svårt i samhället ” Kvinnosolidaritetsförening”.
Ensamkommandes Förbund med 15 lokalföreningar
Ensamkommandes Förbunds idrottsförening
De 40 flickornas stiftelse
Kvinnosolidaritetsföreningen

Ensamkommandes Förbund

Från gräsmatta till kungaslottet Idéer gör skillnad sägs det, och i detta fall stämmer det verkligen att idéer förändrar människan, samhället och skapar den önskade framtiden. Som barn var han mobbad på grund av sin etniska tillhörighet, som ungdom levde han i ett land där kidnappning, terror, misshandel och korruption var vardagliga. Hans idéer om ett liv i säkerhet, ett liv där de människor som står längst ner i sociala hierarkin ska ha en röst blev till verklighet när han kom till Sverige. Knappt ett år hade gått sedan han kom till Sverige så föddes idén om en förening för människor som befinner i samma situation som han själv. Han var en av ungdomar och barn som är flyktingar och inte har någon vuxna anhörig i Sverige. Inte heller har de en röst att höras och en grupp som inte bara erkänns av samhället i stort, utan utpekas som brottslingar och utmålas som gatubarn på media. Omid Mahmoudi satte igång sina idéer genom att bjuda in andra ungdomar i sin situation hem till sig själv i det lilla rummet där delade han sina idéer med de andra ungdomarna, när de blev flera stycken hade de inte längre möjligheten att samlas i hans rum på det boendet han levde, personalen sa att det blir för rörigt. Då blev gräsmattan för att vi hade inget att lokal eller plats. Ett första styrelsemöte hålls också på samma gräsmatta (bilden nedan) där ungdomarnas framtida organisering diskuterades. Syften för att bilda organisationen var att bryta ungdomarnas isolering, börja hitta sin roll i samhället och göra ungdomarna till en rörelse som jobbar för att bygga broar mellan samhällsgrupper, för att aktivera ungdomarna och komma i kontakt med resten av samhället utanför flyktingboendet. Här startades ensamkommande förbund den 12 Februari 2012.
" If you blieve on it, then fight for it” och så blev det för Omid Mahmoudi. Efter att ha möt språksvårigheter, informationsbrist om det nya samhället, saknaden av kunskap om att driva förening, kunskapsbrist om grupp process och konflikthantering så splittras styrelsen och alla ledamöter lämnar. Omid är bestämd och ger inte upp, han tror på sitt ide och när han tänker på hemlandet och sin barndom så bli han ännu mer bestämd att det ka inte upprepas, denna gång i det nya samhället, i ett demokratisk och jämlik samhälle ska han räknas som individ, ungdomar i hans situation ska ha en roll och plats i samhället. Han kontakter andra ungdomar och börjar på nytt. Denna gång har de fått tag på en lokal på Hassela helpline, personalen från boendet har hjälpt till att få tag i lokalen. Återigen stöttar styrelsen på svårigheter, återigen blir han ensam och styrelsemedlemmar lämnar. Åter igen står han fast på sin idé! Och fortsätter i samma linje som tidigare. Åter igen kontakten tas, lokalen bokas, ungdomarna samlas, idéerna diskuteras, besluten fattas, och en ny styrelse sitter på plats. Efter ett år av kämpande, ett år av besvikelse och svårigheter får äntligen vår organisations nummer, vi kommer i kontakt med andra föreningar som är mer erfarna, vi utbyter kunskap med varandra och ensamkommande förbund börjar få form på riktigt. Nu är fler än tidigare och har fått tag i lokal där vikan vår verksamhet. Idag 2016 har vi 27 olika aktiviteter i veckan för ensamkommande ungdomar, vi befinner oss i 15 olika kommuner över hela Sverige, vi har över 3000 medlemmar, vi har firat studenten, vi har vunnit ett antal olika priser, vi har tagit oss till kunga slottet och träffat drottningen Silvia och prinssesa Sofia smat vi har haft nära kontakt med EU parlement och Sveriges riksdags även om vi har inte lyckats på verka mycket men det är bara en början. Idag är vi en stark rörelse som har bidragit med kunskap om ensamkommande i det svenska samhället, vi har bidragit till kunskap om Sverige till ensamkommande ungdomar, vi har skapat en rörelse som börjar få from över andra länder i Europa. Vi har blivit en röst för de ungdomar och barn som har ingen röst.

Idrottsförening

  

De 40 flickornas stiftelse


Kvinnosolidaritet Förening