Talibanerna kommer utrota olika tänkande

Hej allesammans
Stor tack för er närvaro här idag, jag och många andra just nu behöver er, vi behöver er att inte känna oss ensamma, att inte känna oss övergivna och att inte känna oss hopplösa. Medan våra nära och kära som befinner sig i Afghanistan känner sig ensamma, ensamma i kampen mot de mest barbariska grupperna, de känner sig övergivna, övergivna inte bara av sina egna korrupta, svaga och rasistiska ledare utan även från omvärlden. De känner sig också hopplösa, hopplösa inför vad som kommer ske, hopplösa inför sina barns liv, hopplösa inför hoppet själv.
Jag tänker börja min tal med en tyst minut för det som har hänt i Afghanistan, för de kvinnor och flickor som inte längre är likvärdiga som män, för de människor som mist sina liv under tiden de försökte försvara sig eller sätta sig i trygghet.
Krig, invasion och flykt har varit en stor del av livet för afghanerna, folket har upplevd folkmord, miljoner människor tvingats på flykt, studenter, journalister, demonstranter och idrottare berövats sina liv, barnmorskor och mammor har sönder bombats på BB, listan om hur hårt, hur omänskligt och hur orättvist har varit för Afghanistans befolkning blir lång. Man pratar mycket om Stor Britannien, Sovjet unionen och USA:s invasion i landet. Men man glömmer bort vilket ansvar våra egna politiker har haft.
vilka värderingar talibanerna har och vad de har utsatt folket tidigare, hur krigsherrarna har betett sig och i vilken mängd korruption har funnits inom landets alla väsentliga områden.
Att landet som har fått stöd från omvärlden under senaste 20 år inte kunnat står emot Talibanerna under 9 dagar beror inte på att militären inte var redo,
det beror endast på att de med makt och inflytande på regeringens topp hade redan sålt landet till Talibanerna. En handfull högt uppsatta personer i regeringen såsom Ashraf Ghani, Fazal Mahmood fazli som också är svenskmedborgare har haft samma värderingar som Talibanerna, det vill säga emot mångfalden, emot ett demokratiskt styre och emot att välja tjänsteman baserad på specialitet. Det är den synen på politiken och styret som behöver förändras, Afghanistan är ett land med mångfald där det lever människor med olika etniciteter, med olika religioner och med olika språk. Grunden för samexistens är just respekten till olikheten. Det är vad vi saknade hos de högt uppsatta politikerna.
Många gånger slår sig afghanerna på brösten att vi har besegrat stor Britannien, vi har besegrat Sovjet och nu har vi besegrat USA. Men vad innebär att besegra? Är det att besegra när landet inte har utvecklats i något område? Är det att besegra när landet nu styrs av en extremist grupp? Är det att besegra när miljoner av invånarna är på flykt? För mig är det inte att besegra, utan att det är att förlora och förlora stort.
Vi måste inse förlusten och därmed fundera om och göra rätt för att det ska beräknas som seger. Seger för mig är när landet kan ekonomisk stå på egna ben, seger för mig är när barnen oavsett kön ska ha möjligheten till skola och utbildning, seger för mig är att kvinnor ska kunna jobba jämsides med män och inte hamna under förmyndarskap för män. Seger för mig är att alla människor har lika värde oavsett tro, religion och politisk uppfattning. Detta kommer vi inte få med Talibaner i styret. Detta kan vi fortfarande stoppa och förebygga, Talibanerna kommer inte lyckas om de inte får omvärldens bistånd, Talibanerna kommer inte lyckas med våld i längden, därför behöver vi stöd från omvärlden som sätter press på Talibanerna på olika sätt, med olika medel.
Om detta inte sker, om omvärlden blundar för Talibanerna och tror på vad dem säger så kommer befolkningen i Afghanistan betala det högsta priset. Talibanerna kommer utrota olika tänkande, speciellt Hazarerna, Talibanerna kommer förbjuda flickor från att gå i skolan, Talibanerna kommer precis som ISIS tvinga många unga flickor och kvinnor till sexslav. Detta behöver vi inte uppleva igen. Detta är folket mest rädda för. Detta är en definition av vad Talibanerna är. De 20 åren USA och allierade har närvarat i landet har folket fått ett andrum från det barbariska styret Talibanerna. Vi kan inte gå tillbaka till det.
Därför vädjar vi till omvärlden att inte tillåta det.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment