TUTAP

Afghanistan grundades med syftet att ta rensa andra folkgrupper och därför försökte de pashtunska härskarna i över två hundra år att utrota, diskriminera eller särbehandla andra. När det gäller regeringens budget, utveckling och planering av skolor universitet och sjukhus alltid regeringen beviljade dem väldigt lite eller inte alls till andra områden än de pashtunska, speciellt till områden med hazarer som majoritetsbefolkning (centrala Afghanistan speciellt Bamyan och Daykundi)

Nästan för två år sedan skulle Afghanistan starta en historiskt och stort eltillförselsprojekt vid namn (TUTAP) som skulle starta i Turkmenistan, föras vidare genom Uzbekistan, Tajikistan och Afghanistan vidare till Pakistan. Med TUTAP-projekt kunde hela centrala Afghanistans 10 centrala provinser ända till Kabul få el. När det tyska företaget Fichtner Engineering Company vann upphandlingarna för transport av elen skrev de en 461 sidor lång rapport där de tydligt markerade att rutten genom Bamyan skulle vara den bästa och att de skulle följa den. Enligt Fichtner är bästa vägen via Samangan, Bamyan och vidare till Kabul för att det blir billigt, flera områden får el och det är en säkrare rutt både på sett till risk för terrorattacker och naturkatastrof.

Afghanistans regering väntade i nästan två år och sedan skickade sina förhandlare till Fichtner i Tyskland för att få de att ändra sina planer och kringgå Bamyan som ligger i Hazarajat.

Regeringens sändebud gav klarhet till Fichtner att de måste ta en väg som inte går igenom Bamyan. .
Nu regeringen vill att den TUTAP-linjen ska gå via Salang trots att det varje år händer naturkatastrofer, terrorister kan kapa av elnät och missbruka det. Det finns redan en ellinje som går genom Salang och som binder norra Afghanistan med Kabul samtidigt som det inte finns någon som helst ellinje i Hazarajat.

Vicepresident, vicestatsminister, flera ministrar, tiotalet parlamentsledamöter, och flertalet guvernörer vill att det ska bli rättvist och att ellinjen ska gå via Bamyan för att centrala Afghanistan som är de mest diskriminerade och tillbakasatta också ska dra nytta av elen. Regeringen är dock fast besluten att linjen ska gå via Salang trots att hela området redan har el, deras mål verkar vara att vad som än händer ska hazarernas områden inte få el.

Nu har alla hazarer som har någon form av position i regeringen, mest symboliska, har hotat att avgå om regeringen inte ska jobba enligt Afghanistans masterplan. Samtidigt kommer miljoner av hazarer att demonstrera. Det känns som att hazarernas områden inte är en del av Afghanistan, hazarernas områden är belägrade av båda terrorister och regeringen. Det känns som att hazarerna inte är från Afghanistan när de går i skolan eller högskolan blir många sura och säger att det är oacceptabelt att så många hazarer tillåts gå till högskolor.

För några dagar sedan höll en av presidents närmaste personer tal i presidentpalatset där han förkunnade att de inte kunde acceptera att tusental av hazarer går till universitet och får utbildning.
Ett sådant splittrande och hatiskt tal tilläts hållas i presidentpalatset. Så har det alltid varit i Afghanistan, regeringen säger nästan alltid till NGO, och biståndsgivande länder att de behandlar alla invånarna jämlikt, vilket är en lögn och bluff för det pågår strukturell diskriminering från regeringens sida där den stora måltavlan är hazarerna.

Regeringen ger order till NGO och biståndsorganisationer att jobba och bygga så som de vill eller kommer regeringen att dra in deras tillstånd.
Om ett land eller en NGO vill jobba i Bamyan eller Daikundi kommer de alltid att möta problem från regeringens sida. Regeringen gör sitt för att skapa hinder och bekymmer. .
Jag har fråga till Svenska Afghanistankommittén och det gäller varför de inte har någon verksamhet i Daikundi trots att den är en av de mest tillbakasatta provinserna och dessutom en av dem med minst risk för terrorattacker då befolkningen är fredlig.

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/05/160506_k04_bamian_protest

https://www.youtube.com/watch?v=NneehBwj-Zg&app=desktop
http://rahemadanyat.com/index.php/enviroment/item/1184-1

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment