Omids tal på Studentskiv 2016

Hej allasammans!
Jag framföra varma hälsningar till våra kära gäster, särskilt kommuns styrelsesordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, Riksdagsledamöt, lärare, personal som jobbar på HVB och givetvis medlemmar av Ensamkommandes Förbund. Jag är tacksam och glad över att ni är här och tackar för stödet ni visar. Jag vill också gratulera alla studenter till fullgjordagymnasiestudier. Det är en stor ära för mig att få prata inför er. Ensamkommandes Förbund skapades och drivs av personer som har kommit ensamma till Sverige i unga åldrar. Idag är en av de glada dagarna för Ensamkommandes Förbund och dess medlemmar då flera med fullgjorda gymnasiestudier har tillryggalagt en del av sina livsplaner för att fortsätta till andra delar såsom arbete direkt efter studenten eller först högskolestudier och därefter arbete. Varje medlem i Ensamkommandes Förbund har gått igenom traumatiska händelser och tillstånd i livet och flera har också mist familjemedlemmar och värdefulla egendomar. Vi har lämnat vår hemland och begett oss till Sverige för att finna fristad och trygghet, för att åter kunna drömma eller för att hålla sina tidigare drömmar vid liv.
Känslan av ensamhet är betungande för flera av Ensamkommandes Förbunds medlemmar för de har inte bara mist familjemedlemmar utan också kommit långt bort från sina gamla vänner och i flertalet fall har vännerna dött eller dödats. De flesta har fått börja om sitt liv från noll då det som de haft har gått förlorade. Denna störande känsla av ensamhet var motivet bakom uppstartande av Ensamkommandes Förbund. Vi lovade att vi framöver inte ska få vara ensamma och deprimerade. Sedan starten har förbundet utökat sina verksamheter och sin roll så att det inte enbart handlar om att slippa vara ensamma. Förbundet är till för att vi ska dela våra berättelser om svårigheter med målet att vända svagheter till styrka och bidra till vårt nya hemland. Världen har blivit bättre genom ständiga folkvandringar och migrationer. En stor del av samhällsfunktionerna är beroende av migration och invandrare för att kunna fungera och överleva. Rasistiska och främlingsfientliga organisationer och partier såsom Sverigedemokraterna som sprider hat och misstänksamhet mot invandrare bortser från detta faktum.
Vi vill dock betona att tanken bakom Ensamkommandes Förbund inte bara var att sitta och lyssna på varandras berättelser utan att skapa en mötesplats och knutpunkt mellan ensamkommande barn och unga och samhället som vi är invånare i. Vi har flytt undan krig, förföljelser och trauman men nu och framöver kommer vi att vara en konstruktiv del av samhället och hjälpa till att bygga det starkt så att alla som har haft liknande upplevelser får det stöd de behöver. Väldigt många invandrare i allmänhet och ensamkommande i synnerhet har fått börja från noll här men de har inte alltid stått på noll. Utöver svåra och traumatiska upplevelser av krig och förföljelse bär de med sig många års studier, kompetens, styrka och kunnande som använts för utveckling och uppbyggnad av det här landet. Den nuvarande generationen ensamkommande fortsätter på det spåret och kommer att vara en viktig del av framtidens Sverige. Ensamkommandes Förbunds glädje över medlemmar som tagit examen är i själva verket Sveriges framtida glädje.

Förbundets f.d ordförandes 

Omid Mahmoudi

1 Comment

  • Hi, this is a comment. To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from Gravatar.

Leave a comment