En vecka i Bryssel på EU parlamentet

Förra vecka åkte jag tillsammans med Farid Hazara, ordförande i Ensamkommandes Förbund Göteborg till Bryssel.
Jag var inbjuden som talare för att med mina erfarenheter som grundare till Ensamkommandes förbund bidra till en utskottsdebatt i Europaparlamentet angående ett tredje reformpaket för ett gemensamt europeiskt asylsystem. Jag talade inför parlamentarikerna i LIBE (utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor).
Förutom att hålla tal inför parlamentariker hade jag ett späckat schema då jag under veckan hade enskilda möten med fem svenska folkvalda politiker. Malin Björk (v) Jytte Guteland (s) Bodil Valero (mp), Anna Maria Corazza Bildt (m) och Soraya Post (Fi)
På agendan stod migrationspolitisk, med fokus på att utbyta erfarenheter och diskutera:
· kvinnor, barn och utsatta minoriteternas situation.
· situationen för afghaner på flykt i grannlandet #Iran
· hur EU:s och Sveriges bistånd används i#Afghanistan
· hur ensamkommande påverkas av den nya, oerhört hårda asyllagstiftningen som Sverige antog sommaren 2016.
· ensamkommandes allmänna situation i Sverige, med fokus på ökad psykisk ohälsa och det ökande antalet självmordsförsök och självmord och vad Sverige kan göra för att stötta ungdomarna.
· Övriga gemensamma intressen, bekymmer och beröringspunkter inför eventuella framtida samarbeten.
Jag hann förutom att möta politiker också med att möta representanter för ECRE – Leonie Jesen – ECRE är en intresseorganisation som verkar för att värna flyktingars rättigheter i Europa. ECRE står för -European Council on Refugees and Exiles- de koordinerar också ELENA nätverket. www.ecre.org
Vi tackar Malin Björk och Nazanin Sepehri för allt som ni har gjort för oss!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment