Omid Mahmoudis tal på demonstration mot utvisningarna

Fotograf Ali Jehad, Daniel Moradi

Hur länge ska vi tillåta och blunda för att hur våra barn mår? Hur många till barn ska dö för att vi ska kunna känna ett ansvar och agera?
Hittills har tre liv har släckts och ett 50-tal självmordsförsök har gjorts, ändå är vi tysta och dessutom stämplar dessa barn till att vara psykisksjuka. Hur skulle du agera om ditt barn mådde dåligt och under flera månader skrek på hjälp? Hur skulle du agera om ditt barn skadade sig själv för att få gehör? Skulle du fortfarande vara tyst? Är det så vi behandlar barnen i Sverige för tiden? Eller påstår ni att dessa barn är mindre värda? Har dessa barn gjort sig skyldig till brott genom att söka sig tillsäkerhet och fråga om hjälp? Dessa barn som efter årtal av misshandel, våldtäkter och utnyttjaden av krigsherrar, smugglare och pedofile har tillslut hamnat hos oss, här i vårt Sverige släcker vi deras hopp genom att på felaktiga grunder skriva upp deras ålder, genom att på felaktiga grunder och systematisk avslå deras ansökan om asyl, genom att tvinga de till att skaffa sig identitetshandlingar som är omöjligt, genom att ignorera deras berättelser, ignorera de människors rop på hjälp som jobbar med dessa ungdomar. Ensamkommandes förbund tillsammans med andra rörelser som VISTÅRINTEUT har under flera år dokumenterat och berättat om den ohållbara situationen men ändå har ingen ansvarig politiker varken reagerat och agerat.
Något som kännetecknar Sverige bland dessa barn är att här i vårt land deras människovärde respekteras, att dessa barn kommer behandlas baserade på barnkonventionen, att de skulle få hjälp och respekt i detta land. Därför söker sig så många ensamkommande till Sverige.
Sverige däremot i ett första steg har stängt sina gränser, därefter har beslutat om ännu hårdare asylregler för att avslå deras ansökan, nu blundar Sverige när dessa barn dör i vårt land, när dessa barn inte längre står ut mot hur de behandlas. Så undrar vi varför dessa barn begår självmord? Istället för att söka grundorsaken och rädda dessa barn så uttrycker sig migrationsverket att självmord inte hjälper! Hur tolkar migrationsverket varför detta sker? Ju, anledningen till att dessa barn väljer dö är att de vill dö utan att utsättas för mer tortyr, utan uppleva våldtäkter igen, vet migrationsverket vad som väntar dessa barn efter utvisningen?
Har Sverige och migrationsverket inte hört talas om Dansande pojkar? Om barnsoldater? Om Hazarernas förföljelse och utsatthet både i Afghanistan och Iran? Ju, de har hört talas om det, men de har valt att inte tro på dessa hemska historier, de har valt att blunda för det, de har valt att ignorera att dessa livs släcks.
Men politiker och migrationsverket ska veta att de är folkvalda, att de är sårbara i deras situation som ansvariga och politiker, det är vi mina vänner som styr detta land, det är vi som kan förändra, det är vi som behöver agera ännu hårdare nu än tidigare. För vi inte ignorerar dessa barn, för vi inte accepterar denna situation, för oss är alla barn lika värde, det är vårt Sverige och vi skapar ett solidariskt Sverige, ett Sverige som respekterar barnkonventionen och behandlar barnen enligt dess bestämmelser.
Det är därför vi har samlats här, till er ungdomar som sökt sig till vårt land är vårt budskap att ni inte är ensamma, vi är med er och vi stannar hos er så länge det behövs, håll ut ett tag till och vi ska och kommer att förändra situationen. Ni är våra barn, våra syskon och vi kommer inte svika er.
Till migrationsverket och politiker är vårt budskap: att det är nog nu! Låt inte människors liv släckas, ta ert ansvar som politiker, följ svenska och internationella lagar.
Många av dessa barn som har begått självmord är på grund av att de är psykisk pressat, på grund av utvisningar, på grund av isolering och ensamhet.
Hjältarna, ni som jobbar med ensamkommande barn och unga, de flesta av er är riktiga hjältar, ni är unika och ni är barnens framtid. Ni kan vägleda ungarna på rätta vägar och en bättre framtid!
Ni måste kunna ta deras psykiska press och rädslan på alvar och full ansvar, mina hjältar.
Människor liv ska ha mer värde an några papper, så ni måste höja era röster om barnens mående. Ni är egentligen bara personal men för ungdomar som inte har någon familj spelar ni också en roll som deras mammor, pappor och syskon.
Mina hjältar ni är vittne till dessa barn och unga, ni som höra deras livs historia, ni som ser att hur psykisk pressade de är ni måste höja era röster för att ni ser och vet mer än alla andra.
Enligt UN statiskt siffror Sverige är ett av de bästa Länder på mänskliga rättigheter på alla sätt, för barn, kvinnor, djur, miljö och så vidare. I det här landet inget barn ska begå självmord på grund av hur de behandlas, inget barn ska bli utvisade, inget barn ska känna sig ensam och utanför, ingen barn ska bli psykisk pressat och ingen barn och unga ska dö på våra gator.
Vi kräver alla typer av våld fysiska som psykiska och framför allt mot barnen upphör omedelbart!
Sverige är möjligheternas land och det här landet är känd för sin medmännisklighet och vi måste ta det på allvar och bevara det.
Vi kräver att Sverige tar sitt ansvar för att alla barn ska ha samma värde, så ingen barn och ungdomar känner sig under press och stress för utvisning och ingen barn och ungdomar samt kvinnor ska blir utvisade till de länder de har flytt ifrån!
All barn som har sökt sig till Sverige ska få amnesty och få stanna! Detta är vårt krav! Inge rasister på våra gator, inge rasister på våra myndigheter! Inge fler döda barn!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment