En internationella konferens om integration och Dambora kväll

Ensamkommandes Förbund förtsätter leverera!

I fredags hade vi en lyckad seminarium för att ge verktyg till människor som jobbar med nyanlända.

Bland annat fick vi lära oss om att säga hej, för att hej betyder så mycket mer än bara ett hej, ett hej betyder att du ser individen, att du erkänner individen, att du också visar att du finns, att du kan ta initiativ, att du kan påverka och bli påverkad. Så börja med ett HEJ!
Vi lärde oss också att se de individer som hamnar i mellan-förskapet, alltså individer som hamnar mellan två olika kulturer som å ena sidan innebär att efterleva de krav som ställs hemifrån och ens föräldrar, å andra sidan efterleva de krav som ställs från det nya samhället. Det är också en orsak till att folk hamnar där de hamnar i förorterna. i mellanförskapet alltså, där det ena kulturkraven existerar och efterlevs medan den kulturen från det nya samhället inte existerar där och ingen säger ett HEJ! Detta innebär att i arbetet med ensamkommande och även andra individer så ska man i första hand upptäcka individen genom ett hej, därefter ta reda på var individen befinner sig i: innanförskapet, mellanförskapet, eller i utanförskapet.
Vi lärde oss också att integrationen kan förändras även genom små saker som “walk talk, City turn” som Masoma Trofa berättade om som exempel från Tyskland. Walk talk är alltså endast för kvinnor, där nyanlända kvinnor tillsammans med tidigareanlända (tyska) kvinnor samlas och tar en promenad. under promenaden så berättar man historier, på så sätt får man möjlighet till att uttrycka sig, lära sig nya språket, träffa nya vänner, lära sig sociala koder, och få vara med andra under en stund där det inte finns särskilda krav. City turn är för barnen, där vuxna tar med sig barnen till stadsrunda, där barnen lär sig trafikregler, där de se stan och umgås med andra vuxna än sina föräldrar, där det skapas en ny inlärningsmiljö, där föräldrar får vara fria en kort stund. dessa är exempel som kan användas även i Sverige.
Samtidigt bildades en ny nätverk av asylaktivister från några EU länder. Där samarbetet kommer fortgå mellan dessa länder för att förbättra integrationen och lära från varandra.
Vi lärde oss också att integration sker ömsesidigt, inte ensidigt. Detta innebär att man i arbetet med integration inte bör endast fokusera på att integrera den nya partnern, utan båda parterna bör ta initiativ och lära sig om varandra. Att det handlar inte om att lära de nyanlända något från oss, utan att vi tillsammans ska lära oss samarbeta i integrationen, samexistera, tillsammans, samtidigt, sammanföras osv.
Vi tackar Yonous Muhammadi som har kommit från Grekland, Obaid Ullah Alam Babakerkhail från Frankrike, Msc Masooma från Tyskland samt Navid Modiri och Spogmai Jabarkhil från Sverige.
Vi tackar också Dawood Sarkhosh som var med oss på Dambura kväll. Dambura är en afghansk traditionell instrument som liknar i formen en gitar. Dawood Sarkhosh är en afghansk världskänd artist som sjunger om flykt och livet på flykten. Har själv lämnat Afghanistan som 12-åring och idag är bosatt i Östrike.
EF strävar efter att stötta, uppmärksamma, upptäcka nya talanger samt vara en gedigen stödpelare till människor som kämpar för allas lika värde och medmänsklighet.
Därför delade vi hederspris till tre fantastiska människor Nayereh Parvan (konstnär) Ali Yusefi (Idrottsman-Boxare-flerfaldig SM-Mästare) och Ali Zardadi Mohajer (författare).
Dessa tre underbara ungdomar har kommit från andra länder och berikat vårt land med sina talanger.
Marknadsför inlägg

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment