God jul och Gott Nytt!

Under 2017 har det skett många saker, de hårda asylreglerna slagit hårt mot många ensamkommande, samtidigt har nya regler kommit till, nya hopp och framtidstro skapats. För Fnsamkommande Förbund har det varit ett lyckat år i sin helhet.

Vi har genom våra volontärer/medlemmar/stödmedlemmar/Fadderverksamhet har lyckats skapa tillfälle till nya möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.

Vi har kunnat nå många genom våra sociala/mediala kanaler. Många har besökt vår hemsida, andra gillat vår Facebook sida osv.

Riksförbundet har också lyckats nå lokala föreningar, delta i viktiga möten både på nationellt och internationellt sammanhang. Vi har idag 19 lokala föreningar vilket innebär att vi finns på många platser runt om i Sverige, det innebär också att vi når ganska många människor idag än för två år sedan.

Genom större stöd från många människor som brinner för frågan om humanare asylpolitik har vi kunnat skapa större opinion kring frågan om ensamkommande möjligheter att stanna.

Vi har också lyckats engagera och motivera målgruppen att själva ska ta initiativ till att påverka sin egen situation. En av våra föreningar som är exemplarisk i sitt arbete är Ensamkommande Förbund Malmö.

Malmö förbundet har genom tätt samarbete med lokala aktörer har kunnat driva ett antal projekt för att aktivera och integrera människor i samhället. Aktiviteterna har bestått av läxhjälp till att arrangera stora seminarium för att öka kunskapen om nyanlända så att fördomar minskar.

Arbetet har styrts från Mötesplats Otto som en mötesplats för alla. Många ensamkommande har beskrivit mötesplatsen som ett annat hem vilket är både berörande och en bekräftelse på att verksamheten har varit till nytta.

Vi som jobbar och dagligen kommer i kontakt med ensamkommande upplever att situationen är ohållbar med de hårda asylreglerna som råder. Personal på vår verksamhet är överbelastade med frågor vilket ökar risken för arbetsstress.

Till det kommande året önskar vi oss att en bättre asylpolitik är på plats och ensamkommande får möjligheten att stanna och inte längre vistas i en oviss situation med oro och stress.

Vi vill också hinna tacka alla de eldsjälar som har jobbat hårt för att den nya förslagen ska vara på plats.

Speciellt tack för Vänsterpartiet och miljöpartiet som drivit frågan hård.

Våra ungdomar är en resurs som kommer till nytta för vårt land. Vi kan inte acceptera en situation som leder till mer oro, missbruk och att våra ungdomar hamnar på händerna hos kriminella.

En möjlighet till ensamkommande att stanna är en möjlighet till Sverige att växa.

Vi behöver samarbeta för att tillsammans är vi starkare. Därför är alla välkomna att hjälpa oss på alla sätt ni kan.

Vi önskar er alla en God jul och ett Gott Nytt År!

Omid Mahmoudi
Ordförande i Ensamkommandes Rikförbunds styrelse

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment