جشن فراغت

دیروز دوشنبه تاریخ 2019/6/17 «اتحادیه پناهجویان تنها سویدن» در ادامه ی سلسله برنامه ها و فعالیت هایش، با همکاری برخی از نهادهای دیگر، برای پنجمین بار از فراغت دانش آموزان از مقطع لیسه/ دبیرستان، طی یک محفل باشکوه علمی، فرهنگی و هنری در شهر مالمو- سویدن تجلیل نمود.

دراین محفل جمع کثیری از کشورهای متعدد و از تبارهای مختلف با فرهنگهای متفاوت؛ اعم از خانم ها وآقایان با شور و اشتیاق کم نظیری شرکت جسته بودند. مسئولین «اتحادیه پناهجویان تنها» احساس خرسندی می کند وبر خود می بالند که همچین برنامه ی را به هدف ارج گذاری و تجلیل از پایان یک دوره ی موفقانه دانش آموزان و همچنان به هدف ترغیب و تشویق هرچه بیشتر این عزیزان مخصوصا عزیزان دانش آموزی که در این کشور به صورت تنها و بدور از خانواده های عزیز شان بسر می برند، برپا نموده است.
محفل رأس ساعت ۵ عصر با تناول غذا و نوشیدنی آغاز شد و تا ساعت ۹ شب ادامه داشت. دراین محفل «رضا جاوید» عنوان مجری برنامه را به عهده داشت، «ذبیح کریمی» به عنوان معاون ریاست اتحادیه، به نمایندگی از «اتحادیه پناهجویان تنها» پیام تبریکی به مناسبت فراغت دانش آموزان را به خوانش گرفت و دانش آموزان را به برداشتن گامهای بعدی تحصیلی دعوت نمود، «خانم نادا اویز» به عنوان یکی از فارغین به نمایندگی از دانش آموزان فارغ یافته ضمن ابراز تشکری از برگزارکنندگان محفل روی دشواریها و چالش های جدی فراروی دانش آموزان صحبت نمود.
در ادامه «یسپر لارسون» رئیس مالمو لایف ویکی ازهمکاران نزدیک اتحادیه پناهجویان تنها ضمن تبریک گویی به دانش آموزان، از رضایتمندی و احساس خوشی از بهر همکاری با «اتحادیه پناهجویان تنها» مخصوصا در امر برگزاری این محفل سخن گفت، «خانم ایوا گرین» و آقای «شیل» دو تن از مددکاران داوطلب اتحادیه هریک هریک به نوبه خویش از سخنرانان دیگری محفل بود که ضمن تبریک گویی به دانش آموزان، آنها را به ادامه ی تحصیل تشویق نمود. به همین ترتیب خانم «فریدا ترولمیر» رئیس کمیته فرهنگی مالمو روی استیج حضور یافت و صحبت نمود. وی نیز ضمن تبریک گویی به دانش آموزان، خطاب به دانش آموزان که دراین شهر به صورت تنها و بدور از فامیل خود زندگی می کند گفت: این احساس را هرگز در خود راه ندهید که گویا شما در اینجا و دراین شهر تنها و بی خانواده هستید، مالمو خانه همه ما و شماست و هر یک از خانواده ها دراین شهر، در مقام و درنقش خانواده ی شماست.

به دنبال صحبت ها و سخنرانی ها، دیپلمی همراه با جوایز که از سوی «اتحادیه پناهجویان تنها» ترتیب یافته بود به هریک از فارغین تقدیم گردید.
در قسمت های آخر برنامه، اجرای موسیقی زنده توسط هنرمندان جوان هریک آقایان «علی فداکار»همراه با همکارش «سهراب انصاری» و «خلیل حسینی» ونیزانجام رقص های گروهی از سوی گروه های متعدد از محتویات مهم دیگه این برنامه بود که شور و نشاط خاص را به این محفل بخشیده بود.

درپایان «اتحادیه پناهجویان تنها» خوشحال اند که این محفل را در نهایت شکوهمندی برگزار نموده است و یک بار دیگر ضمن تبریک گویی به فارغین، ازتمامی اشتراک کننده گان در محفل کمال سپاسگزاری و قدردانی را دارد و همچنان از همه افراد و نهادهای که در امر برگزاری این محفل به گونه ی همکاری داشتند تشکری عمیق می نماید.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment