Skolors material måste bli bättre

Skolors material måste bli bättre, jag har läst några årskurser i Afghanistan och några årskurser i Sverige. Jag har tyvärr inte läst någonting om Bosniska muslimers folkmord. Genom dessa berättelser kan man lära sig att förebygga att det händer igen.

Samtidigt finns mycket positiva berättelser i Bosnien.
Jag har inte hört alls om dessa positiva berättelser som finns i Bosnien heller. Utan dom hemska händelser här i Bosnien har mycket positiva saker också, om dessa berättelser kommer ut kan det påverka hela världen på mycket positivt sätt. Bosniens berättelser sprider kärlek, dom berättelser visar att hur muslimer räddade sina judiska, romska, kristina …syskon och också tvärtom. Jag tycker Sarevjo borde dopas i kärleks namn.
Genom dessa berättelser förstår man också att DAISH, Talibarner och andra troristiska grupper inte tillhör islam och dom kan ej representera muslimer, dessa grupper är mycket mindre än 1 premille men resten av muslimerna är fredliga och gillar att kämpa för allas lika värde. Men tyvärr den här mindre än 1 premille kommit till media men inte 1,6 miljarder muslimer som gör bra saker.

Nu lämnar vi Bosnien men i så kort tid har jag lärt mig mycket och samtidigt som jag säger förväll till den här vackra staden säger jag också att i mina tankar och mitt hjärta kommer Bosnia och Bosniska folket att finnas.

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment