Omid Mahmoudis tal på manifestation mot utvisningar

Omid Mahmoudis tal på manifestation mot utvisningar

متن سخنرانی امید محمودی در تظاهرات امروز برای بهترشدن وضعیت پناهجویان و مهاجرین!
Hej mina vänner!
Den sociala gemenskapen har alltid varit betydelsefull för individer och för samhället. Genom ett socialumgänge, genom grupp arbete, och genom att bry oss om varandra har vi växt som individer och skapat det samhälle vi har idag. Jag personligen har växt som person tack vore de individer som finns i mitt sociala nätverk, de människor som utan personliga syften endast baserad på min mänskliga grund stött mig i kampen om mina rättigheter.

Människor i nöd och under hjälplöshet kan önska sig superhjältar som kommer och räddar dem, men super hjältar är varken utomjordingar eller ett mirakel. Superhjältar är människor av kött och blod som finns bland oss och ständigt kämpar för en medmänniska. Malmös hjältar (Support your local feminist) är en sådan grupp som består av flera superhjältar som finns där för

Med dagens demonstration har vi följande krav:

• 1. Möjliggör familjeåterförening
Familje återföreningen är viktigt för individens hälsa, för integrationen och för ett tryggare samhälle.
Familjen bidrar till att skapa en social och kulturell stabilitet som underlättar integrationen snabbare i det svenska samhället samt att det är den grundläggande rättigheter till en människa att ha sin familj och ingen har rätt till att splittra familjen eller ta någon eller någras familjer. Så ta inte ifrån barnens rätt att återförenas med sina föräldrar.

• 2. Stoppa gränskontrollerna
Ett antal olika terroristgrupper härjar i olika delar av världen, mest i mellan östern. Dessutom finns det individer som begår brott utan att tillhöra någon grupp. Terrorister bekämpas inte med stängda gränser, med att marginalisera de utsatta som flyr från terror. Flyktingar ska inte bekostas på grund av terrorister. Det som bör göras är att begränsa vapen tillgången till terrorister, det som ska göras att bekämpa fientliga ideologier som terrorister har. Det som ska göras är att skydda offren det vill säga flyktingar. Lösningen på den globala terrorn och krig är inte hårdare asylregler, splittring av familjer. Lösningen på krig är att stänga resurstillgångarna till terrorister och istället ge resurserna till flyktingar som behöver det. Att offra flyktingar skapar hopplöshet, självmord, och utanförskap.

• 3. Stoppa den godtyckliga åldersbedömningen av ensamkommande flyktingbarn
Rasbiologiska institutet skapades av Sverige år 1922 för att skilja mellan människor med rätta egenskaper och människor med fel egenskaper. Vilket ledde till att därefter Nazisterna använde det för att förtrycka och döda judar baserad på rasens sämre biologiska egenskaper vilket i grunden är rasistisk. Vilket även pågår idag och människor skiljs ifrån varandra beroende på hur de ser ut, vilken färg de har osv.
Är det så vi behandlar barnen i Sverige nu för tiden? Eller påstår ni att dessa barn är mindre värda? Har dessa barn gjort sig skyldig till brott genom att söka sig tillsäkerhet och fråga om hjälp? Dessa barn som efter årtal av misshandel, våldtäkter och utnyttjanden av krigsherrar, smugglare och pedofile har tillslut hamnat hos oss, här i vårt Sverige släcker vi deras hopp genom att på felaktiga grunder skriva upp deras ålder, genom att på felaktiga grunder och systematisk avslå deras ansökan om asyl, genom att tvinga de till att skaffa sig identitetshandlingar som är omöjligt, genom att ignorera deras berättelser, ignorera de människors rop på hjälp som jobbar med dessa ungdomar.

• 4. Rösta nej till EU:s asylpaket
Asylpaketet innebär att personer som konverterat eller HBTQ personer som kommit ur först i sitt nya land inte beviljas uppehållstånd. Det innebär också att ingen medlemsländer får vara generösa i asylpolitiken och att endast tillfälliga uppehållstillstånd ska utfärdas. Från vår sida kräver vi att Sverige röstar emot dessa förslag och fortsätter att ha humnare asylpolitik. Vi vill inte att Sveriges asylpolitik färgas av rasistisk och högerpopulistiska klimatet som för närvarande präglar Europa.

5. säkra flykt vägar
Tusentals människor mist sina liv under sina resor att ta sig till Sverige och Europa. Den flykting politik som Sverige och Europa har lett till att människor i desperat behov av säkerhet utsätter sig för livsfara för att nå våra gränser. Dessutom utnyttjas dessa utsatta människor på vägen till våra gränser. Deras båt rivs av inhyrda soldater vid den Grekiska gränsen, i Ungerns avkläs flyktingar för att utsattas för kyla, för att trakasseras, och för att förnedras för att de har sökt skydd. Sverige och Europa kan stoppa denna mänskliga katastrof genom att öppna möjligheten till människor att ska asyl i ambassaderna. Genom att utfärda humanitära visum. Genom att bemöta flyktingar med värdighet vid sina gränser.

6. Stoppa Sveriges finansiering av krig
Kriget i olika delar av världen finansieras med vapen, med pengar och med många andra former av krigsutrustning. Flera länder i Europa och även Sverige är inblandad i försäljning av krigsutrustning till olika länder. Senast avtalet med Saudi Arabien där landet har en direkt krigsföring i Yemen. Saudi Arabien har också en stor roll i tillväxt av terrorist grupper. Därmed blir Sverige direkt ansvarig i kriget som förs i olika delar av världen genom att sälja vapen och stötta länder ekonomisk. Samtidigt som Sverige inte tar ansvar för konsekvenserna av kriget. Flyktingar är offren som flyr kriget och svenska vapen. Därför kräver vi att Sverige slutar att exportera vapen till diktaturer. Vi kräver att Sverige tar sitt ansvar gentemot flyktingar från krigsdrabbade länder och erbjuder uppehållstillstånd.

• 7. Stäng alla förvar
Flyktingar som har sökt hjälp om att få leva, få säkerhet, få komma undan terrorn får avslag på sina ansökan. Därefter sätts de i förvar inom kriminalvården som att dessa människor vore brottslingar. I förvaret förekommer mentala påfrestningar och fysiska övergrepp vid utvisningar. Människor har misshandlats och medicinerats för att utvisas. Detta är inhuman och värdig behandling av krigets offer. Därför kräver vi att byggandet av fler förvar stoppas, de existerande förvaret rivs ner, och att den juridiska grunder för förvarstagande ogiltigt förklaras.

8. Se till människors skyddsbehov och inte arbetsförmåga
Återigen när det handlar om arbete och lön så skiljas det mellan människor och människor. Alliansen har ett förslag om nyanlända får lägre löner. Är det för att alliansen ser flyktingar med sämre rasbiologiska egenskaper? Enligt FN konventionen artikel 23 som handlar om mänskliga rättigheter förklara att ”Var och en har utan diskriminering rätt till lika lön för lika arbete”. Alliansen har börjat strunta i FN konventionen som Sverige har skrivit under. Likaså är det med kravet att återförenas med sina familjer försörjningskravet. Alltså vi behandlar människor baserad på deras ekonomiska tillstånd och inte mänskliga rättigheter och mänskliga behov. Därför kräver att människor ska återförenas med sina anhöriga baserad på sina mänskliga rättigheter inte sina ekonomiska tillstånd. Det är skyddsbehovet som ska räknas och inte arbetsförmågan.

• 9. Permanenta uppehållstillstånd som norm och amnesti till ensamkommande barn
Sverige vill skicka signaler till omvärlden att vi har hårdare regler. Dessa signal skickas på bekostnad av barnens liv, Sverige skickar politisk signal genom att splittra barn från sina föräldrar, genom att avslå asylansökan på barn trots tillräckliga skäl, genom att tvinga barnen att ta sina liv. Genom att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd och ta hoppet ifrån människor. Har Sverige aldrig någonsin tidigare agerat så omänskligt? Vi som är här idag godtar inte den politiken och den signalföringen att offra barnen. Därför kräver vi amnesti för alla barn och unga som varit i Sverige mer än ett år. Därför kräver vi att permanenta uppehållstillstånd för att vi anser att regeringens signalföring genom tillfälliga uppehållstillstånd är omänskligt och felaktigt. Vi kräver att också att kravet på försörjning slopas för att signalföring genom människors ekonomiska tillstånd är rasistisk. Vi vill inte ha en rasistisk regering och en rasistisk Sverige!

• 10. Stoppa rasismen – ta rasismens våld på allvar!
Det rasistiska och högerpopulistiska klimatet i Sverige har lett till att flyktingboenden bränns ner, förundersökningarna kring bränderna läggs ner. Rasister får mer och mer utrymme i politiken och Kinberg Barta börjat redan samarbeta. Rasismen istället för att bekämpas normaliseras. Vilket också har lett till de hårda asylreglerna och boendebränderna. Vi kräver att hatbrott med rasistiska motiv utreds och klaras upp. Vi kräver att människor behandlas lika oavsett härkomst, namn eller utseende. Vi kräver också att rasismen stoppas! Utan solidaritet stannar Sverige!

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment