سمینار و شام دمبوره

خورسندم که با همت و همیاری همکاران خوب ام برنامه های سمینار و دمی با دمبوره باموفقیت کامل پایان یافت. در این میان حضور گسترده هموطنان ما در سمینار و شب دمب قابل قدر است.
هموطنان گرامی، شما با حضور گسترده خود در هردو برنامه ثابت ساختید که همیشه در صحنه هستید. براین اساس لازم می دانم از تک تک عزیزانی که از کشورهای اروپایی تشریف آورده بودند هریک خانم معصومه طرفه٬ سپوژمی جبارخیل٬ لویسا برنداستروم و ینی اندیربیری و آقایان یونس محمدی٬ عبیدالله بابه کرخیل٬ آرش همتی٬ محمد رفیعی و هنرمندان محبوب و دوستیداشتنی ما سلطان صدا داوود جان سرخوش و رامین نوا و از همه دوستانی که برای جابجایی مهمانان گرامی ما را یاری کردند صمیمانه سپاسگزارم.
ما همواره برای رشد انسانهای آزاده تلاش و کوشش کرده و برای یافتن استعداد های نهفته و تقویت انها و الهام بخشی برای دیگران باندازه توان خود تلاش و جدیت کرده ایم٬ به همین رو سه شخص فرهیخته را از میان ده ها فعال و انسان های توانا حائز جایزه ویژه دانسته و اعلام داشته ایم .
همه این برنامه بدون رضاجان رضایی و خانم توبا کاظمی ممکن نبود٬ سپاس از شما دو عزیز که با مجری گری خوبتان برنامه را بیشتر از پیش زیبا ساختید.
همگی تان موفق و سربلند باشید.
امید محمودی

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment